βρύο

βρύο
το και βρύος, ο (AM βρύον)
σποριόφυτο του φύλου βρυόφυτα σε υγρά μέρη και ακτές.
[ΕΤΥΜΟΛ. Παράλληλος τ. του βρύω ή ρηματικό όνομα αυτού (πρβλ. θύω, θύον). Γι' αυτές τις λέξεις δεν υπάρχει βέβαιη ετυμολογία. Τις συνέδεσαν με λατ. frutex «θάμνος, κλαδί, κορμός», αρχ. άνω γερμ. krūt «χόρτο, λάχανο». Αξιοσημείωτο είναι ότι από τη λ. βρύον προήλθε και το σύνθετο έμβρυον*].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • βρύο — το χνουδωτό φυτό που ευδοκιμεί σε υγρά και σκιερά μέρη, μούσκλο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • άτριχον — το βοτ. βρύο που ζει σε τόπους υγρούς και σκιερούς …   Dictionary of Greek

  • αζωλιτμίνη — η Χημ. καστανοκόκκινη αζωτούχα χρωστική ουσία που μάλλον αποτελεί την κύρια ουσία τού ηλιοτροπίου. [ΕΤΥΜΟΛ. Απόδοση στα Ελληνικά ξεν. όρου, πρβλ. αγγλ. azolimin, νόθο σύνθ. < azo (< azote, πρβλ. άζωτο + litm < litmus, λ. σκανδιναβικής… …   Dictionary of Greek

  • βρυ — το το βρύο …   Dictionary of Greek

  • βρυοειδής — ές όμοιος με βρύο …   Dictionary of Greek

  • βρυώδης — ες (Α βρυώδης, ες) [βρύον] γεμάτος βρύα νεοελλ. όμοιος με βρύο …   Dictionary of Greek

  • βρύω — (AM) 1. (κυρίως για φυτά) είμαι φορτωμένος άνθη ή καρπούς 2. είμαι άφθονος, πληθαίνω 3. (για τη γη) παράγω σε αφθονία 4. αναβλύζω, αναδίδω («βρύει ὕδωρ», για τόπο «βρύει Ιάματα», για αγίους. [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. βρύο] …   Dictionary of Greek

  • επιφλοιώδης — ες (για παρασιτικά φυτά) αυτός που φυτρώνει στην επιφάνεια τού φλοιού τών δέντρων («βρύο επιφλοιώδες»). [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + φλοιώδης (< φλοιός)] …   Dictionary of Greek

  • ισόβρυον — ἰσόβρυον, τὸ (Α) φυτό που μοιάζει με βρύο. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἰσ(ο) * + βρύον] …   Dictionary of Greek

  • μουσκώ — μουσκῶ (Μ) κατσουφιάζω από τη στενοχώρια μου, σκοτεινιάζει η όψη μου. [ΕΤΥΜΟΛ. Πιθ. < *μοῦσκος / *μοῦσκο (< ιταλ. musco «βρύο»), πρβλ. μούσκλι > μουσκλιάζω] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”